วิธีการขอขมากรรมอย่างถูกต้อง

Posted By on September 23, 2012

วิธีการขอขมากรรมอย่างถูกต้อง

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกันการสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง
คำขอขมาและอธิษฐานจิต(อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือ สวดมนต์ก่อนก็ได้)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ )
สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต  อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ  กะตังสัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต  อุกาสะ ขะมามิ  ภันเต
หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง  ล่วงเกินบิดา – มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ  พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ  และท่านเจ้ากรรมนายเวร  จะด้วย กาย วาจา ใจ  ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
     หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา  ขออนุญาตมีคู่  มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป  ขอถอนคำอธิษฐาน  คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต  ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
     ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก  ที่ชอบ  ที่ควร  ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ  พละ  ลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ สติปัญญา  ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก  ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
     หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า  ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม  ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต  ความพยาบาท  และคำสาปแช่ง  ในทุกชาติ ทุกภพ  ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรม
การขอขมากรรมนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ลูกศิษย์หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะทุกคนทำกันเป็นประจำ เพราะว่าการลบหลู่องค์คุณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้มีคุณ พระอรหันต์ ฯลฯ ล้วนมีส่วนให้เกิดกรรมวิบากบังคุณจากสัจธรรมแห่งพุทธะอรหันต์ บางคนถึงแม้จะได้ฟังก็ไม่เข้าใจ บางคนฟังแล้วเกิดปฏิฆะ (ซึ่งก็ไม่แปลกใจ ผมก็เคยเป็น คืออารมณ์ประมาณว่าที่หลวงพ่อฯพูดก็ถูก แต่ฟังแล้วขัดใจเหลือเกิน) บางคนฟังแล้วก็ตีความผิดๆเข้าข้างตัวเองไปก็มี (โดยเฉพาะผู้ที่สอนกรรมฐานทั้งหลายนั้น ชอบฟังเฉเข้าข้างตัวเอง)
ตัวผมเองตอนที่ได้ขอขมากรรมต่อหน้าหลวงพ่อฯนั้น ในช่วงเวลาที่กล่าวคำขอขมากรรมอยู่ ผมเองเกิดอาการหายใจไม่ออกขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ ทั้งๆที่ผมเองก็แข็งแรงดี จึงฝืนใจกล่าวคำขอขมาจนจบ พอกล่าวจบแล้วถึงได้โล่ง ราวกับมีอะไรที่ติดขัดข้องคาหลุดออกมาด้วย หลายคนก็ร้องไห้ หรือบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยก็มี แล้วแต่บุคคล
การขอขมากรรมนั้นจะทำให้สัจธรรมเปิดขึ้น คุณจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อฯเทศน์สอนมากขึ้นเรื่อยๆ กรรมวิบากไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติที่ได้กระทำล่วงเกินองค์คุณต่างๆมาก็จะได้รับการอโหสิกรรมไปทั้งหมดครับ

About the author

Comments

Leave a Reply